MDK

Tủ Cá Nhân nhiều ngăn - mdk

 • Mã số: 10188
 • Giá thị trường:
 • Giá chúng tôi:
 • Giảm: 0%
 • ( Lưu ý: Giá trên chưa VAT + vận chuyển ngoại thành )

Thông số kỹ thuật tủ cá nhân -  MDK

 • Mã SP: 
 • Giá bán: 
 • Kích thước: 
 • Chất liệu: 
 • Bảo hành: 
 • Hãng SX: 

>>> Sản xuất theo yêu cầu 
>>> Hỗ trợ chăm sóc hết đời sản phẩm
>>> MIỄN PHÍ vận chuyển lắp đặt trong nội thành HCM

<h1><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:18px">Điểm mạnh của c&ocirc;ng ty sản xuất tủ c&aacute; nh&acirc;n locker - mdk</span></span></h1>

<p>&nbsp;</p>

<ul>
    <li><span style="font-size:12px">Được sản xuất từ chất liệu từ th&eacute;p tấm ch&iacute;nh phẩm, <a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Locker-Ca-Nhan-Mdk-10186.html"><strong>Tủ locker c&aacute; nh&acirc;n - mdk </strong></a>của M.D.K INDUSTRIES c&oacute; khả năng chịu lực rất tốt, tạo bề mặt th&eacute;p s&aacute;ng b&oacute;ng, vệ sinh dễ d&agrave;ng, c&oacute; độ bền cao.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">C&ocirc;ng nghệ cắt CNC sẽ tạo ra nhiều mẫu m&atilde; ph&ugrave; hợp cho nhiều lĩnh vực, k&iacute;ch thước đa dạng gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a diện t&iacute;ch kh&ocirc;ng gian cho từng doanh nghiệp.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">C&ocirc;ng nghệ sơn tĩnh điện cũng tạo cho bề mặt sơn chống bong tr&oacute;c cực tốt v&igrave; thế c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ rất cao.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">C&ugrave;ng với quy tr&igrave;nh sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 9001:2015, chất lượng sản phẩm sẽ bền bỉ với thời gian.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">Đặc biệt, bảng treo dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; th&aacute;o rời, di chuyển linh động với hệ thống c&aacute;c b&aacute;nh xe thuận tiện cho c&ocirc;ng nh&acirc;n dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c v&agrave; c&oacute; thể lắp th&ecirc;m c&aacute;c hệ thống chiếu s&aacute;ng, đường điện, đường kh&iacute;,.....</span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<h2><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px">Tủ c&aacute; nh&acirc;n locker - &nbsp;MDK sử dụng cho mục đ&iacute;ch g&igrave;?</span></span></h2>

<p><span style="font-size:12px"><a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Locker-Ca-Nhan-Mdk-10186.html"><strong>Tủ locker c&aacute; nh&acirc;n - mdk</strong></a> l&agrave; mẫu tủ sắt sản xuất theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng do <a href="https://mdkvn.com/"><strong>c&ocirc;ng ty C&Ocirc;NG TY TNHH M.D.K </strong></a>sản xuất v&agrave; thiết kế, D&ugrave;ng để đựng đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n trong si&ecirc;u thị, trường học, qu&acirc;n đội, khu c&ocirc;ng nghiệp, v.v. T&ugrave;y theo nhu cầu v&agrave; lĩnh vực sử dụng, bạn c&oacute; thể nhận thiết kế ti&ecirc;u chuẩn theo &nbsp;quy c&aacute;ch c&oacute; sẵn hoặc &nbsp;thay đổi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đ&iacute;nh k&egrave;m bản vẽ theo thiết kế cho đơn vị sản xuất.</span></p>

<h3><br />
<span style="color:#3498db"><span style="font-size:14px">M&ocirc; tả chi tiết: Tủ locker c&aacute; nh&acirc;n - mdk</span></span></h3>

<p>&nbsp;</p>

<ul>
    <li><span style="font-size:12px"><strong>Tủ &nbsp;sắt locker </strong>c&oacute; độ chắc chắn v&agrave; c&oacute; &nbsp;kh&oacute;a c&aacute; nh&acirc;n an to&agrave;n cao.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">&nbsp;Tất cả c&aacute;c học tủ bền, chống gỉ &nbsp;v&agrave; dễ sử dụng.&nbsp;</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">&nbsp;C&aacute;c chi tiết khớp nối tủ sắt ho&agrave;n thiện thẩm mỹ đẹp đảm bảo độ chắc chắn cho c&aacute;nh tủ.</span></li>
    <li><span style="font-size:12px"><strong>&nbsp;Tủ locker c&aacute; nh&acirc;n - mdk </strong>sử dụng lỗ th&ocirc;ng hơi đảm bảo &nbsp;qu&aacute; tr&igrave;nh lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; hạn chế tối đa độ ẩm của đồ đạc trong tủ.&nbsp;</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">&nbsp;<strong>Tủ sắt locker c&aacute; nh&acirc;n - mdk</strong> được sơn tĩnh điện gi&uacute;p bề mặt tủ lu&ocirc;n nhẵn b&oacute;ng, chống hoen gỉ, m&agrave;i m&ograve;n, trầy xước.&nbsp;</span></li>
    <li><span style="font-size:12px">&nbsp;K&iacute;ch thước mỗi ngăn &nbsp;rộng r&atilde;i, th&iacute;ch hợp để đựng đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hồ sơ, t&agrave;i liệu văn ph&ograve;ng.</span></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<h2><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px">Một số loại tủ c&aacute; nh&acirc;n locker - &nbsp;MDK đẹp</span></span></h2>

<p><br />
<span style="font-size:12px">Với kết cấu v&agrave; kiểu d&aacute;ng dễ d&agrave;ng thiết kế, v&igrave; thế sản phẩm b&agrave;n thao t&aacute;c &nbsp;sẽ phụ thuộc v&agrave;o nhu cầu của từng bộ phận hoặc c&ocirc;ng việc của nh&agrave; xưởng. Sau đ&acirc;y M.D.K INDUSTRIES sẽ gợi &yacute; ph&acirc;n loại một số b&agrave;n thao t&aacute;c th&ocirc;ng dụng sau:</span></p>

<p><a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Dung-Vat-Tu-Co-Nhieu-Tang-Khay-Mdk-10202.html" target="_blank"><img alt="tủ cá nhân locker - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/tu-ca-nha-locker-mdk.jpg" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Ca-Nhan-Nhieu-Ngan-Mdk-10188.html" target="_blank"><img alt="tủ locker cá nhân - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/tu-ca-nha-locker-mdk-1.jpg" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Locker-Ca-Nhan-Mdk-10186.html" target="_blank"><img alt="tủ locker cá nhân - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-3.png" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Ca-Nhan-Co-Chuc-Nang-Sac-Pin-Mdk-10184.html" target="_blank"><img alt="tủ locker có chức năng sạc - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-4.png" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Ca-Nhan-Bao-Ho-Mdk-10182.html" target="_blank"><img alt="tủ cá nhân bảo hộ" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-5.png" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Dung-Vat-Tu-Nhieu-Ngan-Mdk-9276.html" target="_blank"><img alt="tủ đựng vật tư nhiều ngăn mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-7.png" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Dung-Dung-Cu-Vat-Tu-9200.html" target="_blank"><img alt="tủ đựng vật tư nhiều ngăn - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-8.png" style="height:225px; width:300px" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/san-pham/Tu-Dung-Dung-Cu-Vat-Tu-9192.html" target="_blank"><img alt="tủ đựng vật tư nhiều kệ - mdk" src="/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Tu-Ca-Nhan-Locker-mdk-9.png" style="height:225px; width:300px" /></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:12px">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/tin-tuc/Bang-Gia-Ban-Thao-Tac-Cong-Nghiep-2022-4682.html">Bảng gi&aacute; b&agrave;n thao t&aacute;c c&ocirc;ng nghiệp 2022</a></span></p>

<p><span style="font-size:12px">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/tin-tuc/Bang-Gia-Tu-Dung-Cong-Nghiep-Nha-Xuong-2022-4684.html">Bảng gi&aacute; tủ đựng c&ocirc;ng nghiệp nh&agrave; xưởng 2022</a></span></p>

<p><span style="font-size:12px">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/tin-tuc/Bang-Gia-Xe-Day-Hang-Mdk-2022-4686.html">Bảng gi&aacute; xe đẩy h&agrave;ng - mdk 2022</a></span></p>

<p><span style="font-size:12px">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/tin-tuc/Bang-Gia-Ke-Dung-Hang-Mdk-2022-4688.html">Bảng gi&aacute; kệ đựng h&agrave;ng - mdk 2022</a></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<h2><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng ty sản xuất tủ c&aacute; nh&acirc;n locker mdk?</span></span></h2>

<p><br />
<span style="font-size:12px">Hiện tại c&oacute; rất nhiều đơn vị sản xuất b&agrave;n thao t&aacute;c c&ocirc;ng nghiệp, Nhưng với chất liệu bằng th&eacute;p d&agrave;y th&igrave; <strong>C&Ocirc;NG TY TNHH M.D.K</strong> rất tự tin để đem đến <strong><span style="color:#e74c3c">sản phẩm ĐẸP theo phong c&aacute;ch của bạn - CHẤT LƯỢNG tuyệt vời - GI&Aacute; TH&Agrave;NH nh&agrave; sản xuất</span></strong>. &nbsp;Để được tư vấn th&ecirc;m sản phẩm b&agrave;n thao t&aacute;c c&ocirc;ng nghiệp mdk h&atilde;y nhấc m&aacute;y v&agrave; gọi ngay đến số Hotline: 0981.687276/0909.373.369, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được <strong><span style="color:#e74c3c">TƯ VẤN v&agrave; THIẾT KẾ nh&agrave; xưởng 3D theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n Miễn Ph&iacute;</span></strong>, được chuy&ecirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tư vấn thiết kế, l&ecirc;n phương &aacute;n kỹ thuật, cung cấp bản vẽ thiết kế, đồng thời c&ugrave;ng phương &aacute;n gi&aacute; để doanh nghiệp lựa chọn với chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a tốt nhất.&nbsp;</span></p>

<p>Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&atilde;y để lại y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ&nbsp;<strong>b&aacute;o gi&aacute;</strong>&nbsp;<strong>tủ locker c&aacute; nh&acirc;n -&nbsp;&nbsp;MDK&nbsp;</strong>&gt;&gt;&nbsp;<a href="https://mdkvn.com/lien-he.html">TẠI Đ&Acirc;Y</a>&nbsp;&lt;&lt;</p>
 

Xem thêm

0909.373.369