Tủ bảo quản kính hiển vi phòng thí nghiệm - mdk

Mã sản phẩm: 10382
Giá bán:
 | 
-0%

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có quạt hút khí -  mdk

Mã sản phẩm: 10380
Giá bán:
 | 
-0%

Tủ đựng hóa chất dễ cháy nỗ phòng thí nghiệm - mdk

Mã sản phẩm: 10378
Giá bán:
 | 
-0%

Giá đựng ống nghiệm hình tròn có trụ giữa - mdk

Mã sản phẩm: 10376
Giá bán:
 | 
-0%

Giá đựng ống nghiệm hình vuông inox - mdk

Mã sản phẩm: 10374
Giá bán:
 | 
-0%

Ghế phòng thí nghiệm inox - mdk

Mã sản phẩm: 10372
Giá bán:
 | 
-0%

Ghế phòng thí nghiệm có nệm - mdk

Mã sản phẩm: 10370
Giá bán:
 | 
-0%

Bàn thí nghiệm - mdk

Mã sản phẩm: 10368
Giá bán:
 | 
-0%

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có lọc hấp thụ - mdk

Mã sản phẩm: 10366
Giá bán:
 | 
-0%

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm - mdk

Mã sản phẩm: 10364
Giá bán:
 | 
-0%

Nội thất phòng thí nghiệm

Mã sản phẩm: 9258
Giá bán:
 | 
-0%